Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:41:03
A spart carena. Radarul ne va detecta.
1:41:05
Dle, avem un semnal intermitent pe radar
1:41:09
pe suprafaþa mãrii,
relevment 1-1-2 grade.

1:41:12
Nu pot specifica distanþa
dar acum o secundã nu se afla acolo.

1:41:16
Transmiteþi tuturor navelor
sã nu deschidã focul asupra chinezilor

1:41:19
în nici o circumstanþã.
1:41:21
Trimiteþi urmãtorul mesaj chinezilor:"Detectat navã neidentificatã..."
1:41:25
Stingeþi focul ãla!
1:41:28
Protejaþi racheta.
1:41:30
Domnule Stamper,
1:41:31
eºti amabil
sã-i omori pe nenorociþii ãia odatã?

1:41:51
Bine lucrat.
1:41:55
-Mãresc viteza.
-Trebuie sã oprim vaporul.

1:42:00
Ocupã-te de camera motoarelor
iar apoi pãrãseºte nava.

1:42:04
Eu voi opri lansarea rachetei.
1:42:18
Cãpitane,
un mesaj de la comandantul flotei chineze.

1:42:22
Cãtre vasele Marinei Regale.
1:42:23
Vedem ºi noi
vasul neidentificat pe ecranele radarelor.

1:42:27
Nu vom trage
decât dacã se va îndrepta spre China.

1:42:30
Pânã atunci, vã aparþine.
1:42:32
Cãpitane, orice ar fi chestia aia, scufund-o.
1:42:35
Am înþeles, dle. Semanlul e destul de puternic pentru lansarea unei rachete?
1:42:39
Nu, domnule.
1:42:40
Atunci vom proceda ca pe vremuri.
1:42:49
Bond ne-a transformat în þintã sigurã.
1:42:50
Bond ne-a transformat în þintã sigurã.
1:42:52
ªi el e la fel.
1:42:54
Manevrã de evitare.
1:42:56
Pregãtiþi numãrãtoarea inversã.
1:42:59
Iniþiaþi secvenþa de lansare.

prev.
next.