Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:00:00
Teroristický zbrojný bazár
na ruskej hranici

:00:05

:00:26
Nášho muža zaberá
centrálna kamera.

:00:29
Pripomína to teroristický
supermarket.

:00:32
Èínske strely SCUD,
Útoèná helikoptéra Panther,

:00:36
ruské mínomety
a americké samopaly.

:00:39
Èílske míny,
nemecké výbušniny.

:00:42
Zábava pre celú rodinu.
:00:45
Identifikaènú databázu.
:00:46
Biely krá¾,
Ukហnám pešiakov.

:00:49
Zaèni s tým mužom
v prostriedku.

:00:53
H¾adanie v databáze.
:00:57
Prvý výsledok,
Satoshi Isigura.

:01:02
H¾adaný za útok
v Tokijskom metre.

:01:05
Teraz pracuje pre povstalecké
sily v Zaire.

:01:09
Henry Gupta. Amerièan.
:01:12
Otec moderného terorizmu.
:01:15
Zaèínal ako radikálny študent
v šesdesiatych rokoch.

:01:19
- Teraz pracuje za prachy.
- Zväèši to.

:01:21
Americký kódovaè.
:01:23
Používa sa na ovládanie
navigaèných satelitov.

:01:27
Bude CIA viac naštvaná,
:01:29
že ho oni stratili alebo
že sme ho my našli?

:01:32
Prepáète, Admirál?
:01:34
Videli sme dos, M.
:01:35
Toto je teraz
vojenská operácia.

:01:38
Sú vaše jednotky pripravené
na taký druh boja?

:01:43
V Moskve sú budúci
týždeò vo¾by.

:01:46
Prezident neakceptuje žiadne
obete na životoch.

:01:50
Pošleme tam námorníctvo.
:01:52
Jednou ranou polovicu
teroristov sveta.

:01:55
Musím protestova.
:01:57
Dajte mi Chestera.
Neplýtvajme èasom.


prev.
next.