Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:01:02
H¾adaný za útok
v Tokijskom metre.

:01:05
Teraz pracuje pre povstalecké
sily v Zaire.

:01:09
Henry Gupta. Amerièan.
:01:12
Otec moderného terorizmu.
:01:15
Zaèínal ako radikálny študent
v šesdesiatych rokoch.

:01:19
- Teraz pracuje za prachy.
- Zväèši to.

:01:21
Americký kódovaè.
:01:23
Používa sa na ovládanie
navigaèných satelitov.

:01:27
Bude CIA viac naštvaná,
:01:29
že ho oni stratili alebo
že sme ho my našli?

:01:32
Prepáète, Admirál?
:01:34
Videli sme dos, M.
:01:35
Toto je teraz
vojenská operácia.

:01:38
Sú vaše jednotky pripravené
na taký druh boja?

:01:43
V Moskve sú budúci
týždeò vo¾by.

:01:46
Prezident neakceptuje žiadne
obete na životoch.

:01:50
Pošleme tam námorníctvo.
:01:52
Jednou ranou polovicu
teroristov sveta.

:01:55
Musím protestova.
:01:57
Dajte mi Chestera.
Neplýtvajme èasom.

:02:00
- Môj èlovek ešte neskonèil.
- Povolenie k pa¾be.

:02:05
Stiahnite svojho èloveka.
Svoju prácu skonèil.

:02:09
Pripravi k stre¾be.
:02:13
Na môj povel.
:02:15
- 5, 4, 3, 2, 1.
- vypusti strelu.

:02:23
Èas k cie¾u.
4 minút, 8 sekúnd.

:02:28
Biely krá¾,
4 minúty do zásahu.

:02:31
Je na obrazovke
predo mnou.

:02:34
To je džíp pred lietadlom.
:02:37
Teraz zmiznite.
:02:39
- Èo sa deje?
- Neèakáme!

:02:42
Na èo vᚠèlovek èaká?
:02:45
Biely krá¾... Oh, bože!
:02:49
Sovietske nukleárne torpéda!
Ak ich raketa zasiahne, tak...

:02:53
Znièi strelu.
:02:55
H.M.S. Chester. Súrne.

prev.
next.