Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:27:11
Tu to podpíšte, pán Bond.
:27:18
To je poistná zmluva
:27:22
na vaše nové krásne auto.
:27:25
Môže u vás dôjs k havárii?
:27:27
Áno.
:27:28
Stre¾be?
:27:30
Pravdepodobne.
:27:32
- Poškodeniu majetku?
- Urèite.

:27:35
Osobnému zraneniu?
:27:37
Dúfam, že nie,
ale stáva sa to.

:27:39
Vám dos èasto.
:27:41
Toto zahàòa len bežné používanie.
:27:46
Nepotrebujem nejakú inú ochranu?
:27:48
Jedine predo mnou, 007,
:27:50
ak mi to auto nevrátite
v pôvodnom stave.

:27:54
- Pôjdeme?
- Pôjdeme?

:27:59
Vaše nové BMW 750.
:28:02
Všetky obvyklé vylepšenia -
:28:04
gu¾omety, rakety,
a GPS navigaèný systém.

:28:08
Vitajte.
:28:10
Prosím pripútajte sa a dodržujte
všetky zásady bezpeènej jazdy.

:28:14
Myslel som, že skôr budete
poèúva ženský hlas.

:28:17
Myslím, že ju poznám.
:28:20
Nikdy som sa nezaujímal o
vaše poste¾ové dobrodružstvá.

:28:24
Vᚠnový telefón.
:28:26
Hovorte sem, poèúvajte tu.
:28:29
Tak to som robil zle.
:28:32
Pozrite.
:28:33
Tiež obsahuje skener
na otlaèky prstov

:28:37
a 20,000-volt
bezpeènostný systém

:28:40
A na toto som obzvl᚝ hrdý -
:28:43
dia¾kové ovládanie vášho auta.
:28:46
Dvakrát uknete, 1, 2.
:28:51
Pomalými ahmi prstov
:28:53
po podložke
:28:56
riadite auto.

prev.
next.