Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:34:01
Ahem. Elliot, ja sa zaujímam o
vaše satelity,

:34:06
vaše postavenie.
:34:08
Slúžia iba k šíreniu
informácií, Mr Bond.

:34:11
Alebo dezinformácií.
:34:13
Išli by tak zmeni smerovania vlád,
:34:16
alebo ¾udí...alebo dokonca lode.
:34:21
To je ve¾mi zaujímavé, pán Bond.
:34:24
Máte bujnú predstavivos...
na bankéra.

:34:28
Mali by ste písa novely.
:34:31
Bože, nie.
to by som išiel na dno. Urèite.

:34:37
Pán Carver.
:34:40
Hmm? Ah.
:34:42
Je èas zaháji slávnos.
:34:45
Prepáète. Miláèku?
:34:52
Tak odkia¾ ho poznáš?
:34:55
Je to bankár.
Zoznámila som sa s ním v Zurichu.

:34:58
Si hrozná klamárka, drahá.
:35:01
Mám problém s jedným bankárom.
:35:05
Poïte so mnou.
:35:08
Dámy a páni.
:35:13
Vysielanie pána Carvera
zaène za 10 minút.

:35:19
Aký typ bankovnícta robíte, pán Bond?
:35:23
Ilegálne fúzie.
:35:26
Poïme.
:35:38
Carver sa musí cíti ako doma
v takejto miestnosti.

:35:42
Je pekné oslovi svet.
:35:45
Zdá sa, že niekto chce
:35:47
oslovi vás.
:35:52
Pán Bond, máte súrny telefonát.

prev.
next.