Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:02:35
Gratulujem, bezpeène ste došli.
1:02:44
U.S. letecká základòa
Juhoèínske more.

1:03:04
Èau, Jimbo!
1:03:06
Wade, èo ty tu robíš?
1:03:08
Ja som všade.
Tadeto.

1:03:11
- Už a Q o všetkom informoval?
- Áno. Priniesol som jednotku GPS.

1:03:16
Oficiálne, strýko Sam
je v tejto záležitosti neutrálny.

1:03:21
A neoficiálne?
1:03:23
Nechceme III. svetovú vojnu,
dokia¾ ju nezaèneme my.

1:03:27
Dr Greenwalt je GPS expert
leteckých síl.

1:03:30
GPS kódovaè je jedno z najprísnejšie
strážených tajomstiev

1:03:34
v U.S. armáde.
1:03:36
Ukហmu, èo máš!
1:03:42
Stratený kódovaè!
Kde ste ju vzal?

1:03:45
Vèera som ju vyzdvihol v Hamburgu.
1:03:48
Môže to by využité, aby niekto
vychýlil loï z kurzu?

1:03:52
To ako Devonshire?
1:03:54
Spomínal niekto Devonshire?
1:03:56
- Nie...
- Dobre!

1:03:57
Tak odpovedz mu na otázku.
1:03:59
Teoreticky môžete vychýli
loï z kurzu.


prev.
next.