Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:05:01
Ako ja v prvom manželstve.
1:05:02
Padák otvorte 200 stôp
pod èínskym radarom.

1:05:07
Budete pada rýchlosou
cez 200 MPH.

1:05:10
Dajte si pozor, aby ste si
nerozbili hlavu o kyslík.

1:05:13
Budem si to pamäta.
1:05:16
Keï dopadnete do vody,
1:05:18
nezabudnite si odopnú padák.
1:05:21
90% ¾udí, èo sa zabili sa utopili
zamotaní v padáku.

1:05:25
Zachraòova svet nie je sranda.
1:05:28
Musím dokáza, že išlo o úmysel.
1:05:32
- Jedna minúta!
- Vyjde to?

1:05:35
Záchranný tím a vyzdvihne
po zotmení.

1:05:41
Buddha a ochraòuj.
1:05:43
Nieèo tu mám.
1:05:47
To je to miesto, kde sa loï
hlásila.

1:05:49
A tu je naozaj.
1:05:52
Vidíte tam ten ostrov?
1:05:55
Tam kde skáèe, to vlastne nie sú
èínske vody.

1:05:59
Patria Vietnamu.
1:06:01
- Vietnamu?!
- Vietnamu?!

1:06:03
Má na sebe nejaké americké
výsostné znaky?

1:06:06
Padák,
skafander, plutvy!

1:06:09
Ježiši, ak ho Vietnamci chytia!
1:06:17
Ani sa nerozlúèil.

prev.
next.