Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:04:04
Podobne ako položi magnet
ved¾a kompasu.

1:04:07
- Presne.
- Pozrite sa na to.

1:04:22
Tieto dva kruhy by sa mali prekrýva.
1:04:26
Niekto sa v tom rýpal.
1:04:29
Keby sme vedeli, kde Devonshire
nahlásil poslednú polohu,

1:04:33
mohli by sme zisti,
kde sa potopil?

1:04:36
Iste.
1:04:38
- Wade.
- Áno?

1:04:39
Mal by som malú prosbu.
1:04:51
Pri zoskokoch s neskorým
otvorením padáku

1:04:54
je najviac smrtelných prípadov.
1:04:56
Prvých 5 mí¾ si pustite kyslík,
1:04:58
ináè sa udusíte.
1:05:01
Ako ja v prvom manželstve.
1:05:02
Padák otvorte 200 stôp
pod èínskym radarom.

1:05:07
Budete pada rýchlosou
cez 200 MPH.

1:05:10
Dajte si pozor, aby ste si
nerozbili hlavu o kyslík.

1:05:13
Budem si to pamäta.
1:05:16
Keï dopadnete do vody,
1:05:18
nezabudnite si odopnú padák.
1:05:21
90% ¾udí, èo sa zabili sa utopili
zamotaní v padáku.

1:05:25
Zachraòova svet nie je sranda.
1:05:28
Musím dokáza, že išlo o úmysel.
1:05:32
- Jedna minúta!
- Vyjde to?

1:05:35
Záchranný tím a vyzdvihne
po zotmení.

1:05:41
Buddha a ochraòuj.
1:05:43
Nieèo tu mám.
1:05:47
To je to miesto, kde sa loï
hlásila.

1:05:49
A tu je naozaj.
1:05:52
Vidíte tam ten ostrov?
1:05:55
Tam kde skáèe, to vlastne nie sú
èínske vody.

1:05:59
Patria Vietnamu.

prev.
next.