Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:12:03
- Generál Chang.
- Vᚠpriate¾?

1:12:10
Pán Bond. Sleèna Lin.
1:12:14
Vitajte v Saigone.
1:12:16
Rád vás vidím, Elliot.
1:12:18
Toto stredisko som chcel
otvori až zajtra,

1:12:22
ale môžete mi pomôc napísa
úvodný prejav -

1:12:25
vᚠnekrológ.
1:12:27
Dúfam, že ste ponúkol takúto
možnos aj Paris.

1:12:31
Vlastne, pán Bond,
1:12:33
jej nekrológ ste napísal vy,
keï ste ju požiadali aby ma zradila.

1:12:40
Tak sa pozrite.
1:12:41
Britský agent tajnej služby
James Bond

1:12:44
a jeho spolupracovníèka
Wai Lin

1:12:47
z èínskej vojenskej rozviedky
1:12:50
boli nájdení...
1:12:51
mrtví dnes ráno vo Vietname.
1:12:57
Toto zaujme, èo poviete?
1:13:01
Niè nové. Pracovali sme
spolu mesiace.

1:13:05
Vieme èo chystáte s Changom.
1:13:10
Nemyslím si.
1:13:12
Možno ste práve videli generála,
1:13:14
ale asi ste nemali možnos
1:13:18
preèíta si noviny.
1:13:25
Ten posledný je dobrý.
Aj keï nie je môj.

1:13:29
Ja nikdy neverím novinám.
1:13:31
V tom je vᚠproblém, pán Bond.
1:13:34
Obaja sme muži èinu,
ale vaša éra je preè.

1:13:37
Slová sú nová zbraò,
1:13:40
satelity novou artilériou.
1:13:43
A vy ste nový najvyšší spojenecký
...velite¾?

1:13:47
Presne.
1:13:48
Cézar mal svoje légie,
Napoleon svoje armády,

1:13:51
Ja mám svoje divízie -
TV, správy, èasopisy.

1:13:55
A do dnešnej polnoci oslovím
1:13:59
viacej ¾udí ako ktoko¾vek
v histórii tejto planéty
s výnimkou Boha.


prev.
next.