Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:31:10
Je to väèšinou nudná rutina,
1:31:13
ale sem a tam,
1:31:15
robíte so spustnutým agentom
1:31:19
zo zahnívajúceho Západu.
1:31:22
Na komunistu si vtipná.
1:31:25
Nechcem a sklama,
1:31:27
ale ja nemám malú èervenú knižku.
1:31:32
Keby sa mi nieèo stalo,
1:31:35
tak rozbušky sú tu.
1:31:41
Dokonèíme to spolu.
1:31:43
A ak to tak môžem poveda,
1:31:46
našla si toho správneho spustnutého
agenta zo zahnívajúceho Západu.

1:32:10
Vidíš tú loï?
1:32:12
Nie.
1:32:14
Už je neskoro a toto je
posledná zátoka.

1:32:25
Ah, to je ono.
1:32:56
Nastav hodiny na 10 minút.
1:32:59
Dovtedy musíme zmiznú,
než to exploduje.


prev.
next.