Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:32:10
Vidíš tú loï?
1:32:12
Nie.
1:32:14
Už je neskoro a toto je
posledná zátoka.

1:32:25
Ah, to je ono.
1:32:56
Nastav hodiny na 10 minút.
1:32:59
Dovtedy musíme zmiznú,
než to exploduje.

1:33:02
Ak sa nepotopí, naša flotila
ho dokonèí.

1:33:06
Ak dostali našu správu.
1:33:08
OK, ideme na to.
1:33:26
Sme medzi oboma flotilami.
1:33:29
Vystre¾te na vlajkovú loï
každej z nich.

1:33:33
Èíòania si budú myslie,
že Briti harašia zbraòami.

1:33:37
Briti zase, že Èíòania
sa nemôžu doèka.

1:33:41
A médiá budú poskytova
skvelé, objektívne správy.

1:33:45
Tak môžeme zaèa.
1:33:55
TMS Bedford. Britská flotila.
1:33:59
- Vyslaná riadená strela.
- Dajte správu Admiralite.


prev.
next.