Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:45:02
Za mnou!
1:45:51
T mínus 4 minúty a poèítam.
1:45:57
OK.
1:46:39
Výborne, poruèík,
zvýšte rýchlos na maximum.

1:46:42
Strie¾ajte!
1:46:46
Všetci, opusti loï.
Opusti loï.

1:46:49
Opusti loï. Opusti loï.

prev.
next.