Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:46:39
Výborne, poruèík,
zvýšte rýchlos na maximum.

1:46:42
Strie¾ajte!
1:46:46
Všetci, opusti loï.
Opusti loï.

1:46:49
Opusti loï. Opusti loï.
1:47:11
Pán Stamper, èo urobíte
s tým dievèaom?

1:47:17
Možno by ste sa mal
pozrie do strojovne.

1:47:23
T mínus 3 minúty a poèítam.

prev.
next.