Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:04
Silahlar onaylandý. Ateþlemeye hazýr olun.
:02:07
Emrimle beraber:
5... 4... 3... 2... 1.

:02:12
Ateeþþþ.
:02:16
Hedefe Varýþ Zamaný:
4 dakika, 8 saniye.

:02:21
Beyaz At, çarpýþmaya 4 dakika var.
Orayý terket.

:02:24
Evet, onun ne olduðunu biliyorum.
Önümdeki ekranda görebiliyorum.

:02:27
Uçaðýn önünde bir jip park etmiþ.
Þimdi hemen orayý terket.

:02:32
- Ne oluyor böyle?
- Bekleyemezsin. Bu bir emirdir.

:02:35
- Adamýnýz daha ne bekliyor?
- Beyaz At...

:02:39
Aman Tanrým!
:02:41
Bunalr Sovyet SB-5 nükleer torpidolarý.
:02:44
- Eðer "Cruise" orayý vurursa...
- Füzeyi durdurmalarýný emret.

:02:48
HMS Chester. Acil.
:02:51
Füzeyi durdurun.
:02:58
Kaptan, efendim, füze menzil dýþýnda.
Durduramýyoruz.

:03:08
- Beyaz At...
- NATO'ya, Pentagon'a alarm verin.

:03:10
- Torpidolarý tetikler mi?
- Belki,ama tetiklemese bile...

:03:14
...etrafa yayýlacak plutonyumun yanýnda
Çernobil piknik yeri kalýr.

:03:18
Kahretsin! Siz hiç bir þeyi
kilit altýnda tutamaz mýsýnýz?

:03:22
Askerleriniz tahliye edin.
Onu da oradan çýkarýn hemen.

:03:24
- Beyaz At, geri dön. Beyaz At.
- Denemeye devam, kahretsin!

:03:34
Tekrar ediyorum:Beyaz At, geri dön.
:03:47
Kötü huy.

Önceki.
sonraki.