Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:04
- Zamaný gelmiþ... bir molanýn.
- ..eseceðim; heryerde. Evet.

:37:09
"Carver Medya Grup Network"ün
tek amacý budur.

:37:13
- Ne oluyor?
- Güç kesildi.

:37:15
- Ne?!
- Yayýnda deðiliz.

:37:24
Bayanlar ve baylar, lütfen sakin olun.
Çýkýþlara yönelmenize gerek yok.

:37:28
Bikaç dakika içinde devam edeceðiz.
:37:30
Bilmiyorum da ne demek?
Kovuldun! Kaybol gözümün ününden!

:38:18
Ve, utanç verici bir dipnot olarak,...
:38:20
...külüstür medya devi Elliot Carver,
konuþmasýnýn ortasýndayken yayýndan düþtü,...

:38:25
...hem de Dünya çapýndaki uydu aðýnýn
açýlýþý töreni yayýný sýrasýnda.

:38:29
Üzgünüm, Elliot, ama bunlar bizde olmaz.
:38:34
Görkemli bir akþamdý, deðil mi?
:38:36
Hadi gel, Elliot. Boþver o insanlarý.
Bu tür aksilikler olur bazen.

:38:40
Bana olamaz. Bana deðil!
:38:52
16 yaþýndayken, HongKong'daki
bir gazetede çalýþmaya baþlamýþtým.

:38:57
Bir paçavraydý ama editörüm
bana çok önemli bir ders öðretti.


Önceki.
sonraki.