Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:02
...senin bu iþin...
:44:06
...iliþkileri öldürüyor.
:45:26
Ben geri dönene kadar bu ofisin dýþýnda
24 saat boyunca 2 nöbetçi bulunmasýný istiyorum.

:45:31
- Ýçeri kimse girmemeli. Anladýnýz mý?
- Ýcabýna bakarýz.

:45:38
Bu uyduyu ne yapalým?
:45:42
Fýrlatma rampasýna gönderin.
Ve dikkatli olun. 300 milyon $ deðerinde.

:45:46
Kýrarsanýz, ödersiniz. Anlaþýldý mý?
:45:49
Seyahat etmekten nefret ediyorum.
Neleri paketleyeceðimi bilemiyorum.


Önceki.
sonraki.