Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:55:01
- O konuda da mý doktora yaptýnýz?
- Hayýr.

:55:04
Bu daha çok bir hobi.
Ama çok yetenekliyimdir.

:55:08
Oh, size inanýyorum.
:55:11
- Cep telefonum arabayý açar...
- hayýr, hayýr, hayýr, Bay Bond. Ben yaparým,ja?

:55:19
Çaðýr, 3, ve gönder.
:55:33
Bekle! ben sadece iþini yapan bir profesyonelim.
:55:37
Ben de.
:56:07
Dr Kaufman.
:56:39
Hoþgeldiniz. Lütfen emniyet kemerinizi takýn.
:56:48
Hýzý azaltýn. Yolda yayalar var.

Önceki.
sonraki.