Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:15
Hatýrlatma: Tehlikeli sürüþ garantiyi bozar.
1:00:02
Emniyetli seyahati seçtiðiniz için tebrikler.
1:00:09
AMERÝKAN HAVA ÜSSÜ
GÜNEY ÇÝN DENÝZÝ

1:00:28
- Yo, Jimbo!
- Wade, buralarda ne #$%& yapýyorsun?

1:00:32
Biliyorsun benim ofisim, tüm dünya.
Bu taraftan gidelim.

1:00:35
Seni bu kadar hýzlý getiren Q mu?
1:00:37
Evet. GPS kalibrasyon aletini getirdim.
1:00:39
Bu arada, biliyorsun ki resmi olarak,
Sam Amca bu hindi avýnda tarafsýz.

1:00:45
- Ya gayriresmi?
- 3. Dünya Savaþý'ný görmeye arzu etmiyoruz.

1:00:48
En azýndan biz baþlatmamýþsak! Dr Greenwalt.
Hava Kuvvetleri'nin GPS uzmanýdýr.

1:00:53
Tüm bu güvenlik tedbirleri için özür dilerim,
ama bahsi geçen GPS kod çözücüsü...

1:00:56
Amerikan Ordusu'nun en iyi korunan
sýrlarýndan biridir.

1:00:58
Ona elindekini göster!

Önceki.
sonraki.