Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:00:38
PARK OCCUQUAN,
MARYLAND 06:45 h

:00:46
IzIazi.
:00:49
Hajde! GIedaj Ioptu.
:00:51
Donedi Ioptu.
:00:53
To je u redu.
:00:56
K vragu!
:01:00
Što radiš ovdje? Nismo
u uredu. Sada ne radim.

:01:05
Samo pet minuta. -Ne!
:01:07
Rekao sam ne u utorak,
i sada kažem ne.

:01:11
Pet minuta, gospodine!
:01:14
To je sve što tražim.
:01:17
Hoæete Ii kavu? -Ne.
Hoæu se igrati sa psom.

:01:22
Ne tražim da vi gIasujete za.
Znam da ne možete.

:01:25
Samo pustite svoje Ijude
da odIuèe što hoæe.

:01:30
Zakon o sigurnosti i
privatnosti teIekomunikacija.

:01:34
Više zvuèi kao
povreda privatnosti.

:01:37
Jesi Ii èitao Post?
:01:39
To nije korak u tom smjeru,
to jest nadzirano društvo.

:01:43
LiberaIna histerija.
:01:45
Neæu izgIasati zakon
:01:47
koji dopušta vIadi
da snima koga god hoæe.

:01:53
PhiI?
:01:55
Nije me briga za tajne
skIonosti naših ministara.

:01:59
AIi najbogatiju i najmoæniju
zemIju mnogi mrze.


prev.
next.