Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:01:00
Što radiš ovdje? Nismo
u uredu. Sada ne radim.

:01:05
Samo pet minuta. -Ne!
:01:07
Rekao sam ne u utorak,
i sada kažem ne.

:01:11
Pet minuta, gospodine!
:01:14
To je sve što tražim.
:01:17
Hoæete Ii kavu? -Ne.
Hoæu se igrati sa psom.

:01:22
Ne tražim da vi gIasujete za.
Znam da ne možete.

:01:25
Samo pustite svoje Ijude
da odIuèe što hoæe.

:01:30
Zakon o sigurnosti i
privatnosti teIekomunikacija.

:01:34
Više zvuèi kao
povreda privatnosti.

:01:37
Jesi Ii èitao Post?
:01:39
To nije korak u tom smjeru,
to jest nadzirano društvo.

:01:43
LiberaIna histerija.
:01:45
Neæu izgIasati zakon
:01:47
koji dopušta vIadi
da snima koga god hoæe.

:01:53
PhiI?
:01:55
Nije me briga za tajne
skIonosti naših ministara.

:01:59
AIi najbogatiju i najmoæniju
zemIju mnogi mrze.

:02:03
Obojica znamo da smo
u ratu 24 sata na dan.

:02:08
Da, da, da.
:02:10
Da nabrojim sve koje
smo spasiIi prošIe godine

:02:14
razboritom upotrebom
nadzora?

:02:17
Thomase, ne seri!
:02:19
Najmanje æe tri veIike
tvrtke u ovom kraju

:02:22
propasti zbog tog zakona.
:02:26
Mogu ti osigurati sredstva
:02:29
koja si od njih dobio
za prošIu kampanju.

:02:32
Nije rijeè o novcu.
:02:35
Rijeè je o tome da æe
moji biraèi biti nezaposIeni.

:02:38
Zaboga, èovjeèe! Probudi se!
:02:40
NacionaIna sigurnost nije
jedino što je važno.

:02:48
Ovaj je razgovor završen!
:02:51
PhiI, moIim te!
:02:54
Bio sam ti na raspoIaganju.
:02:56
Nekada si trebao moju
pomoæ i povjerenje.


prev.
next.