Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:02:03
Obojica znamo da smo
u ratu 24 sata na dan.

:02:08
Da, da, da.
:02:10
Da nabrojim sve koje
smo spasiIi prošIe godine

:02:14
razboritom upotrebom
nadzora?

:02:17
Thomase, ne seri!
:02:19
Najmanje æe tri veIike
tvrtke u ovom kraju

:02:22
propasti zbog tog zakona.
:02:26
Mogu ti osigurati sredstva
:02:29
koja si od njih dobio
za prošIu kampanju.

:02:32
Nije rijeè o novcu.
:02:35
Rijeè je o tome da æe
moji biraèi biti nezaposIeni.

:02:38
Zaboga, èovjeèe! Probudi se!
:02:40
NacionaIna sigurnost nije
jedino što je važno.

:02:48
Ovaj je razgovor završen!
:02:51
PhiI, moIim te!
:02:54
Bio sam ti na raspoIaganju.
:02:56
Nekada si trebao moju
pomoæ i povjerenje.

:03:01
Ucjenjuješ me,
gade ambiciozni?

:03:04
Žao mi je što se
ne možemo dogovoriti.

:03:09
Dobar ste èovjek.
:03:11
Vaši su biraèi sretni
što ih zastupate.

:03:20
Idemo!

prev.
next.