Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:19:02
Kako si došao do snimke?
:19:04
Moja je kamera na jezeru
sve snimiIa.

:19:07
ŠaIiš se.
:19:08
BiIa je okrenuta toèno
prema mjestu gdje je ubijen.

:19:12
Donesi mi kasetu.
:19:14
Upravo je kopiram.
:19:16
Mark, imam drugi teIefon.
:19:18
Dobro. Javi ako nešto trebaš.
:19:27
FiedIer, je Ii ova
Iinija sigurna?

:19:29
Da, gospodine.
:19:30
Reci.
:19:32
Zavitz razgovara s BIoomom,
bivšim proturatnim aktivistom.

:19:35
On izdaje razne
Ijevièarske pamfIete.

:19:39
Sada æe mu odnijeti kasetu.
:19:42
PrisIuškujte BIoomov teIefon.
:19:44
Sredite uporabu sateIita.
:19:46
Sreðeno.
:19:47
Uzimam sIobodno popodne.
:19:50
Kupujem božiæne darove.
Da se maIo opustim.

:19:55
Je Ii se cure
paIe na rubIje?

:19:58
Dobro, vidimo se sutra.
:20:11
Mogu Ii vam pomoæi?
:20:12
Uh, da.
:20:13
Sviða vam se nešto?
:20:16
Oženjen sam.
:20:18
To je dozvoIjeno.
:20:20
Samo... trebam
božiæni dar.

:20:24
Za suprugu?
:20:25
Da, dugogodišnju.
:20:27
Trebate donje rubIje
za suprugu?

:20:29
Da, moIim.
:20:31
VoIite Ii Diora?
:20:33
Da budem iskren,
nemam baš

:20:37
iskustva s tim stvarima.
:20:39
Nije moguæe!
:20:41
Nemojte krivo shvatiti.
Iskusan sam. S jedne strane.

:20:45
Samo nisam htio uæi
ovamo i ispasti gIup.

:20:50
Prekasno.
:20:52
Koja veIièina?
-MoIim?

:20:55
Moja supruga...!
:20:57
...otpriIike...

prev.
next.