Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:18:00
Znamo samo da je
kongresmen bio sam u autu

:18:04
kada se dogodiIa nesreæa,
prije manje od jednog sata.

:18:07
Bio je srèani boIesnik.
:18:10
IstražiteIji kažu da su
našIi boèicu s Iijekovima.

:18:14
To bi mogIo znaèiti
da je doživio srèani udar

:18:18
prije nego je upao u jezero.
:18:20
Bio je sam.
:18:23
Jebote patak!
:18:26
Kongresmenov pas je...
-Sranje!

:18:29
...trenutaèno s poIicijom.
:18:34
Kongresmen je bio
gIavni protivnik

:18:36
Zakona o sigurnosti i
privatnosti teIekomunikacija.

:18:39
Vijesti, moIim.
:18:41
Lenny, neæeš vjerovati
što imam.

:18:46
Zavitz, otkud ti?
:18:49
Imam snimku ubojstva
PhiIa HamersIyja.

:18:52
Umro je od srèanog udara.
:18:54
Krivo. HamersIy je
sreðen profesionaIno

:18:57
po naIogu nekog
zIokobnog Iuðaka.

:19:02
Kako si došao do snimke?
:19:04
Moja je kamera na jezeru
sve snimiIa.

:19:07
ŠaIiš se.
:19:08
BiIa je okrenuta toèno
prema mjestu gdje je ubijen.

:19:12
Donesi mi kasetu.
:19:14
Upravo je kopiram.
:19:16
Mark, imam drugi teIefon.
:19:18
Dobro. Javi ako nešto trebaš.
:19:27
FiedIer, je Ii ova
Iinija sigurna?

:19:29
Da, gospodine.
:19:30
Reci.
:19:32
Zavitz razgovara s BIoomom,
bivšim proturatnim aktivistom.

:19:35
On izdaje razne
Ijevièarske pamfIete.

:19:39
Sada æe mu odnijeti kasetu.
:19:42
PrisIuškujte BIoomov teIefon.
:19:44
Sredite uporabu sateIita.
:19:46
Sreðeno.
:19:47
Uzimam sIobodno popodne.
:19:50
Kupujem božiæne darove.
Da se maIo opustim.

:19:55
Je Ii se cure
paIe na rubIje?

:19:58
Dobro, vidimo se sutra.

prev.
next.