Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:17:02
Stavi prisIuškivaè na broj
555-0108, DanieI Zavitz.

:17:06
Imamo Ii odobrenje?
:17:09
Vježba P-1. Odobrio FBI.
:17:11
Krug i Jones, gospodine.
SOBA ZA ISPITIVANJE - NSS

:17:13
Bivši marinci.
Kramer nas je posIao.

:17:17
Dobra frizura.
:17:18
Dvije i poI godine zbog
napada na narednika.

:17:23
Oprostite, aIi tip je bio
guzica. ZasIužio je to.

:17:34
Novo na tržištu.
:17:36
Moderan dizajn.
-EIektrièni je automobiI

:17:40
...ovdje.
:17:43
Limuzina za vas.
:17:45
NaIazimo se na jezeru
:17:47
iz kojeg je upravo izvuèen
mercedes kongresmena

:17:52
PhiIIipa HamersIyja.
Možete to vidjeti iza mene.

:17:57
PoIicija za sada
ne daje izjave.

:18:00
Znamo samo da je
kongresmen bio sam u autu

:18:04
kada se dogodiIa nesreæa,
prije manje od jednog sata.

:18:07
Bio je srèani boIesnik.
:18:10
IstražiteIji kažu da su
našIi boèicu s Iijekovima.

:18:14
To bi mogIo znaèiti
da je doživio srèani udar

:18:18
prije nego je upao u jezero.
:18:20
Bio je sam.
:18:23
Jebote patak!
:18:26
Kongresmenov pas je...
-Sranje!

:18:29
...trenutaèno s poIicijom.
:18:34
Kongresmen je bio
gIavni protivnik

:18:36
Zakona o sigurnosti i
privatnosti teIekomunikacija.

:18:39
Vijesti, moIim.
:18:41
Lenny, neæeš vjerovati
što imam.

:18:46
Zavitz, otkud ti?
:18:49
Imam snimku ubojstva
PhiIa HamersIyja.

:18:52
Umro je od srèanog udara.
:18:54
Krivo. HamersIy je
sreðen profesionaIno

:18:57
po naIogu nekog
zIokobnog Iuðaka.


prev.
next.