Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:16:00
Prouèava uzorak migracije
kanadskih gusaka.

:16:04
IIi nepostojanje uzorka.
:16:07
Kutija se zove 'skrovište'
i sadrži preciznu kameru

:16:10
koju aktivira pokret.
:16:13
BiIa je uperena izravno na
rampu s druge strane jezera.

:16:29
Uzmi dva
sposobna eIektronièara.

:16:33
Neka FieIder organizira.
:16:34
A Kramer neka naðe
dva bivša vojnika.

:16:37
Kako da opišem projekt?
:16:41
Vježba. I uspostavi vezu
sa sateIitskim izviðanjem.

:16:46
U redu.
:16:47
I krivotvori odobrenje
FBI-a. Ovo je

:16:50
stroga tajna.
Naði tu kasetu.

:16:53
Naravno.
:16:55
I prisIuškuj pticoIjupca.
:16:59
STANICA ZA PRISLUŠKIVANJE
Ovdje Hicks.

:17:02
Stavi prisIuškivaè na broj
555-0108, DanieI Zavitz.

:17:06
Imamo Ii odobrenje?
:17:09
Vježba P-1. Odobrio FBI.
:17:11
Krug i Jones, gospodine.
SOBA ZA ISPITIVANJE - NSS

:17:13
Bivši marinci.
Kramer nas je posIao.

:17:17
Dobra frizura.
:17:18
Dvije i poI godine zbog
napada na narednika.

:17:23
Oprostite, aIi tip je bio
guzica. ZasIužio je to.

:17:34
Novo na tržištu.
:17:36
Moderan dizajn.
-EIektrièni je automobiI

:17:40
...ovdje.
:17:43
Limuzina za vas.
:17:45
NaIazimo se na jezeru
:17:47
iz kojeg je upravo izvuèen
mercedes kongresmena

:17:52
PhiIIipa HamersIyja.
Možete to vidjeti iza mene.

:17:57
PoIicija za sada
ne daje izjave.


prev.
next.