Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:15:11
Trebam podatke o smeðem
džipu GMC iz '75,

:15:17
DC 8K6394, i o vIasniku.
:15:24
NACIONALNA
SLUŽBA SIGURNOSTI (NSS)

:15:44
Ne žeIim optimistièke
brojke. Mrzim optimizam.

:15:47
Zanima me koIiko imamo
sigurnih gIasova.

:15:54
Imamo probIem na jezeru.
:15:57
Ovo je DanieI Zavitz,
fotografira prirodu.

:16:00
Prouèava uzorak migracije
kanadskih gusaka.

:16:04
IIi nepostojanje uzorka.
:16:07
Kutija se zove 'skrovište'
i sadrži preciznu kameru

:16:10
koju aktivira pokret.
:16:13
BiIa je uperena izravno na
rampu s druge strane jezera.

:16:29
Uzmi dva
sposobna eIektronièara.

:16:33
Neka FieIder organizira.
:16:34
A Kramer neka naðe
dva bivša vojnika.

:16:37
Kako da opišem projekt?
:16:41
Vježba. I uspostavi vezu
sa sateIitskim izviðanjem.

:16:46
U redu.
:16:47
I krivotvori odobrenje
FBI-a. Ovo je

:16:50
stroga tajna.
Naði tu kasetu.

:16:53
Naravno.
:16:55
I prisIuškuj pticoIjupca.
:16:59
STANICA ZA PRISLUŠKIVANJE
Ovdje Hicks.


prev.
next.