Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:14:00
na sprjeèavanju izgIasavanja
Zakona o teIekomunikacijama.

:14:06
Prema izjavi poIicije,
kongresmen je

:14:09
bio sam u automobiIu.
:14:12
Zaèudo, njegov je omiIjeni
pas trenutaèno s poIicijom.

:14:17
Èujem da je imao
probIema sa srcem.

:14:19
Istina je.
:14:21
Prije nekoIiko godina bio je
na otvorenoj operaciji srca.

:14:24
IstražiteIji kažu da su
našIi boèicu s Iijekovima.

:14:28
To bi mogIo znaèiti da
je doživio srèani udar

:14:32
prije nego je
upao u jezero.

:14:35
Ostavio je
èetveroèIanu obiteIj.

:14:38
Uskoro æemo imati
više informacija.

:15:11
Trebam podatke o smeðem
džipu GMC iz '75,

:15:17
DC 8K6394, i o vIasniku.
:15:24
NACIONALNA
SLUŽBA SIGURNOSTI (NSS)

:15:44
Ne žeIim optimistièke
brojke. Mrzim optimizam.

:15:47
Zanima me koIiko imamo
sigurnih gIasova.

:15:54
Imamo probIem na jezeru.
:15:57
Ovo je DanieI Zavitz,
fotografira prirodu.


prev.
next.