Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:21:00
Broj 6. -Da, broj 6.
:21:03
A veIièina košarica?
:21:08
Puno veæe od toga.
:21:10
MisIim... ne, ne uoèIjivo.
:21:14
Opa!?
:21:15
Trebao sam joj kupiti sat.
:21:19
Gdje si? Ja sam, Ruthie.
:21:22
IskIjuèiIi su mi teIefon.
:21:24
Ni moj ne radi.
Kvar na Iiniji.

:21:30
Posudi mi sitniš
za govornicu.

:21:34
Moram nazvati ''Dr. Mikea''.
:21:41
Danny!
:21:45
Danny, uvijek ti vratim!
MoIim te!

:21:57
Otvori!
:22:02
KOPIRANJE
:22:06
MoIim te!
:22:08
Samo maIo.
:22:10
UIazim.
:22:11
MoIim te, Danny!
:22:15
Daj, daj, daj!
:22:16
KOPIRANJE
:22:20
Sranje!
:22:21
KOPIRANJE ZAVRŠENO
:22:30
Ne ide.
:22:35
Imam ga. Pokušava pobjeæi.
:22:39
Bježi! Stražnja vrata!
:22:41
Trebam sIiku, širina 38A55'
dužina 77A00'.

:22:44
PrimIjeno. Baza, javi se.
:22:47
Tražim sateIitsku sIiku.
:22:50
MaksimaIna rezoIucija.
ŠIR 38A55' DUŽ 77A 00'.

:22:52
PrimIjeno. SIika
stiže uskoro.

:22:55
Bježi, Danny, bježi!
Naoružani su!

:22:58
Gdje je? -Tamo je! Na krovu!

prev.
next.