Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:22:02
KOPIRANJE
:22:06
MoIim te!
:22:08
Samo maIo.
:22:10
UIazim.
:22:11
MoIim te, Danny!
:22:15
Daj, daj, daj!
:22:16
KOPIRANJE
:22:20
Sranje!
:22:21
KOPIRANJE ZAVRŠENO
:22:30
Ne ide.
:22:35
Imam ga. Pokušava pobjeæi.
:22:39
Bježi! Stražnja vrata!
:22:41
Trebam sIiku, širina 38A55'
dužina 77A00'.

:22:44
PrimIjeno. Baza, javi se.
:22:47
Tražim sateIitsku sIiku.
:22:50
MaksimaIna rezoIucija.
ŠIR 38A55' DUŽ 77A 00'.

:22:52
PrimIjeno. SIika
stiže uskoro.

:22:55
Bježi, Danny, bježi!
Naoružani su!

:22:58
Gdje je? -Tamo je! Na krovu!
:23:03
SateIitska sIika stiže.
:23:05
Usmjerite sIiku ovamo.
:23:07
SIika primIjena.
:23:09
Meta na krovu, ide sjeverno.
:23:12
Ugao uI. CoIumbia i 18-te.
Vidite Ii ga?

:23:15
Vidimo ga.
:23:30
Skoèio je na
susjednu zgradu.

:23:37
UIazi na stražnji uIaz
restorana Captain Ike's.

:23:53
Mièi se!

prev.
next.