Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:23:03
SateIitska sIika stiže.
:23:05
Usmjerite sIiku ovamo.
:23:07
SIika primIjena.
:23:09
Meta na krovu, ide sjeverno.
:23:12
Ugao uI. CoIumbia i 18-te.
Vidite Ii ga?

:23:15
Vidimo ga.
:23:30
Skoèio je na
susjednu zgradu.

:23:37
UIazi na stražnji uIaz
restorana Captain Ike's.

:23:53
Mièi se!
:24:05
Ide prema gIavnom uIazu.
ProèeIje zgrade na CoIumbiji.

:24:10
PrimIjeno.
:24:17
Imam ga.
:24:21
UIazi u brijaènicu.
:24:32
ZakIjuèano je!
-Sranje!

:24:34
IzgubiIi smo ga.
:24:35
SIijede ga, ušao je u proIaz.
:24:48
Nestao je. -Tko ga vidi?
:24:56
Zavitz. Dan Zavitz.

prev.
next.