Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:27:14
Pobjeðujem. -Da ne bi!
:27:19
Stvarno si pobijedio.
:27:21
Vodim. -Ja vodim.
:27:23
Bog!
:27:24
Bog, gospodine.
:27:25
Jesam Ii u krivoj kuæi?
:27:28
Tražim osmogodišnjaka,
zgodnog, navodno je moj sin.

:27:32
Nema ga.
:27:34
Možda je iza teIevizora.
:27:36
Eric!
:27:37
Tata, makni se!
:27:39
Oprosti.
:27:42
To su moji darovi?
:27:43
Neki jesu.
:27:45
Mogu ih otvoriti?
-Naravno.

:27:47
OzbiIjno?
:27:48
Nadaj se. Briši!
:27:50
Ostaješ Ii na veèeri?
-Ako se sIažete.

:27:53
Imaš novaca?
:27:54
Novaca?
-ŠaIi se.

:27:56
Spavat æu kod DyIana.
:27:58
Jesi Ii pitao mamu?
-Zauzeta je urIanjem na TV.

:28:02
To je kraj 4. amandmana.
:28:04
Što je od njega ostaIo.
:28:06
Bog, Maria!
:28:11
Ako još jednom zaIaješ,
Ietiš van.

:28:14
Dušo, sIušaj ovog
brbIjavog fašista.

:28:18
... sIoboda je uvijek biIa
stvar osobnog mišIjenja.

:28:23
Kada zgrade Iete u zrak,
Ijudi mijenjaju mišIjenje.

:28:26
Ima pravo.
:28:28
Bobby!
:28:29
Tko je ovaj idiot?
:28:31
ŽeIi uništiti privatnost.
:28:34
Hoæeš da ti
prisIuškuju teIefon?

:28:36
Ne namjeravam
postaviti bombu.

:28:38
Kako znamo, dok ne èujemo
tvoje prIjave tajne?

:28:41
Morat æete mi vjerovati.
:28:44
PrisIuškivat æemo samo
kriminaIce, a ne dobre Ijude.

:28:49
Toèno.
:28:51
Tko odIuèuje koji su koji?
:28:52
Ti bi trebaIa.
:28:54
Budi ozbiIjan.
:28:56
Ti si ozbiIjna za oboje,
i još za susjede.


prev.
next.