Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:28:02
To je kraj 4. amandmana.
:28:04
Što je od njega ostaIo.
:28:06
Bog, Maria!
:28:11
Ako još jednom zaIaješ,
Ietiš van.

:28:14
Dušo, sIušaj ovog
brbIjavog fašista.

:28:18
... sIoboda je uvijek biIa
stvar osobnog mišIjenja.

:28:23
Kada zgrade Iete u zrak,
Ijudi mijenjaju mišIjenje.

:28:26
Ima pravo.
:28:28
Bobby!
:28:29
Tko je ovaj idiot?
:28:31
ŽeIi uništiti privatnost.
:28:34
Hoæeš da ti
prisIuškuju teIefon?

:28:36
Ne namjeravam
postaviti bombu.

:28:38
Kako znamo, dok ne èujemo
tvoje prIjave tajne?

:28:41
Morat æete mi vjerovati.
:28:44
PrisIuškivat æemo samo
kriminaIce, a ne dobre Ijude.

:28:49
Toèno.
:28:51
Tko odIuèuje koji su koji?
:28:52
Ti bi trebaIa.
:28:54
Budi ozbiIjan.
:28:56
Ti si ozbiIjna za oboje,
i još za susjede.

:29:05
Desetine miIijuna stranaca
žive ovdje.

:29:08
Mnogi od njih SAD smatraju
svojim neprijateIjem,

:29:11
a terorizam prihvatIjivim.
:29:13
Sjeæaš se DanieIa Zavitza?
:29:15
Zajedno smo studiraIi.
:29:17
SIabo.
:29:18
Danas sam ga vidio.
:29:20
Kako je?
-Mrtav je.

:29:24
UdariIo ga vatrogasno
voziIo, gotovo preda mnom.

:29:29
Vidio sam ga u duæanu.
Nešto nije biIo u redu.

:29:32
Što? -Ne znam.
:29:34
Pobjegao je. Nismo
stigIi razgovarati.

:29:38
Onda je poginuo.
:29:41
Doði, dragi.
:29:45
ToIiko te voIim!
:29:47
I ja tebe, srce.
:29:51
Da, i onaj je gangster
prijetio da æe me ubiti.

:29:55
Jako smiješno.
:29:56
MisIiš? Ludnica.
:29:59
Što si mi kupio?
-KugIu za kugIanje.


prev.
next.