Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:31:00
Idemo, društvo!
:31:03
Eric, nazovi me ujutro da
doðem po tebe.

:31:07
Ako hoæeš ostati
kod DyIana

:31:09
preko vikenda iIi do
kraja stoIjeæa, pristajemo.

:31:15
U poèetku æe biti teško,
no, preživjet æemo.

:31:17
Tata se šaIi.
Nedostajat æeš nam.

:31:22
Draga!
:31:24
Požuri natrag.
Znaš što to znaèi.

:31:27
Da æeš spavati kada doðem.
:31:28
To se dogodiIo samo jednom.
:31:31
Provodimo sveobuhvatnu
pretragu podataka.

:31:34
Brian je napravio uvodnu
anaIizu i naišao

:31:37
na zanimIjive stvari.
:31:42
HvaIa, Briane.
:31:48
Najprije pogIedaj
teIefonski raèun.

:31:55
Provjeri ovaj.
RacheI F. Banks.

:31:59
Njoj bih dao
da mi uništi život.

:32:02
Usporedi podatke.
:32:04
Zajedno su studiraIi.
:32:06
Na drugoj su godini imaIi
isti broj teIefona i adresu.

:32:09
I daIje su bIiski.
Puno poziva, unatoè braku.

:32:13
To smo tražiIi.
:32:15
U posIjednjih 18 mjeseci
Dean je èetiri, pet,

:32:19
sedam puta podizao
gotovinu, 4.000 $, 5.000...

:32:22
...i više, i više.
:32:25
A gospoðica Banks je svaki
put poIagaIa gotovinu

:32:28
na svoj raèun.
:32:30
Ucjena?
:32:32
Njezini poIozi nisu jednaki.
Da izraèunamo.

:32:35
Da. To je toèno
:32:37
koju je on podigao.
:32:40
Briane, možemo Ii dobiti još?
:32:43
Imamo snimke iz zraka,
poIicijsku kameru,

:32:47
kameru na bankomatu.
Ova obeæava.

:32:51
Kamera osiguranja u
prodavaonici rubIja. Stani!

:32:55
Okreni za 75 stupnjeva
po okomitoj osi.

:32:59
Zaustavi!

prev.
next.