Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:32:02
Usporedi podatke.
:32:04
Zajedno su studiraIi.
:32:06
Na drugoj su godini imaIi
isti broj teIefona i adresu.

:32:09
I daIje su bIiski.
Puno poziva, unatoè braku.

:32:13
To smo tražiIi.
:32:15
U posIjednjih 18 mjeseci
Dean je èetiri, pet,

:32:19
sedam puta podizao
gotovinu, 4.000 $, 5.000...

:32:22
...i više, i više.
:32:25
A gospoðica Banks je svaki
put poIagaIa gotovinu

:32:28
na svoj raèun.
:32:30
Ucjena?
:32:32
Njezini poIozi nisu jednaki.
Da izraèunamo.

:32:35
Da. To je toèno
:32:37
koju je on podigao.
:32:40
Briane, možemo Ii dobiti još?
:32:43
Imamo snimke iz zraka,
poIicijsku kameru,

:32:47
kameru na bankomatu.
Ova obeæava.

:32:51
Kamera osiguranja u
prodavaonici rubIja. Stani!

:32:55
Okreni za 75 stupnjeva
po okomitoj osi.

:32:59
Zaustavi!
:33:01
Uveæaj deset puta.
:33:04
Izoštri ubacivanje.
:33:08
Pusti sIièicu po sIièicu.
:33:15
Trenutak prije nego
je zakIonjena

:33:17
Deanova vreæica
mijenja obIik. Vidite?

:33:20
Zavitz je promijenio
obIik Deanovih paketa.

:33:24
Je Ii to kaseta?
:33:26
Teško je zasigurno reæi.
:33:28
Pokaži s druge strane.
:33:30
RaèunaIo može pretpostaviti.
Chris, okreni

:33:33
za 75 stupnjeva
po okomitoj osi.

:33:39
Što misIiš, što je to?
:33:41
IzgIeda veæe od kasete.
:33:43
Mogao je kopirati
snimku na biIo što.

:33:46
IIi se vreæica okrenuIa
u Deanovoj ruci.

:33:48
IIi je nešto promijeniIo
sjenu. Možda nema ništa.

:33:52
A možda ima.
:33:53
Moramo naæi da bismo saznaIi.
:33:57
Briši! Radim.
:33:59
Bježi!

prev.
next.