Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:33:01
Uveæaj deset puta.
:33:04
Izoštri ubacivanje.
:33:08
Pusti sIièicu po sIièicu.
:33:15
Trenutak prije nego
je zakIonjena

:33:17
Deanova vreæica
mijenja obIik. Vidite?

:33:20
Zavitz je promijenio
obIik Deanovih paketa.

:33:24
Je Ii to kaseta?
:33:26
Teško je zasigurno reæi.
:33:28
Pokaži s druge strane.
:33:30
RaèunaIo može pretpostaviti.
Chris, okreni

:33:33
za 75 stupnjeva
po okomitoj osi.

:33:39
Što misIiš, što je to?
:33:41
IzgIeda veæe od kasete.
:33:43
Mogao je kopirati
snimku na biIo što.

:33:46
IIi se vreæica okrenuIa
u Deanovoj ruci.

:33:48
IIi je nešto promijeniIo
sjenu. Možda nema ništa.

:33:52
A možda ima.
:33:53
Moramo naæi da bismo saznaIi.
:33:57
Briši! Radim.
:33:59
Bježi!
:34:01
Porsche!
:34:06
OdIazi!
:34:09
K vragu, Porsche!
:34:12
Gospodin Dean?
:34:13
Mogu Ii vam pomoæi?
:34:15
Detektivi Bingham i Pratt.
:34:18
HtjeIi smo vas pitati
nešto o DanieIu Zavitzu.

:34:22
Mogu Ii vidjeti
vaše znaèke?

:34:29
IzvoIite. Makni se, Porsche.
:34:35
Samo poIako i mirno, momci!
:34:37
Nisam vidio nesreæu.
Ne znam tko je kriv.

:34:39
Nismo došIi zbog nesreæe.
:34:42
AIi, rekIi ste...
-Oprostite zbog zabune.

:34:45
Ovo je druga istraga. Èini
se da je Zavitz umiješan

:34:49
u ucjenu.
:34:51
Koje je marke sat? -Omega.
:34:54
Nije posIovna tajna?
:34:57
Toèno.
:34:59
MisIimo da vam je g. Zavitz
predao osjetIjive materijaIe.


prev.
next.