Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:34:01
Porsche!
:34:06
OdIazi!
:34:09
K vragu, Porsche!
:34:12
Gospodin Dean?
:34:13
Mogu Ii vam pomoæi?
:34:15
Detektivi Bingham i Pratt.
:34:18
HtjeIi smo vas pitati
nešto o DanieIu Zavitzu.

:34:22
Mogu Ii vidjeti
vaše znaèke?

:34:29
IzvoIite. Makni se, Porsche.
:34:35
Samo poIako i mirno, momci!
:34:37
Nisam vidio nesreæu.
Ne znam tko je kriv.

:34:39
Nismo došIi zbog nesreæe.
:34:42
AIi, rekIi ste...
-Oprostite zbog zabune.

:34:45
Ovo je druga istraga. Èini
se da je Zavitz umiješan

:34:49
u ucjenu.
:34:51
Koje je marke sat? -Omega.
:34:54
Nije posIovna tajna?
:34:57
Toèno.
:34:59
MisIimo da vam je g. Zavitz
predao osjetIjive materijaIe.

:35:05
Kakve materijaIe?
:35:07
NadaIi smo se da æete
nam to vi reæi.

:35:10
Ništa mi nije dao.
:35:12
GIas mu odaje zabrinutost.
:35:15
Zabrinutost za što?
:35:17
Zakon fizike. Da mi je
nešto dao, znao bih.

:35:21
Laže! -Vaše
stvari? Je Ii mogao

:35:25
nešto ubaciti
bez vašeg znanja?

:35:28
Nije mi ništa dao.
-To je parkerica.

:35:32
Ne, Mont BIanc.
:35:34
Što god to biIo,
ja to nemam.

:35:38
Možemo Ii pogIedati?
-Ne bez naIoga.

:35:42
Isuse! -Dobar je.
:35:44
BiIi ste u Ruby's?
:35:46
Kupiti rubIje.
To je još dozvoIjeno?

:35:48
Za suprugu?
:35:50
Ne, za sebe. VoIim se
preobIaèiti preko vikenda.

:35:54
ZaèudiIi biste se kako vas
jestive gaæice mogu uzbuditi.

:35:58
MisIiIi smo da je
za RacheI Banks.


prev.
next.