Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:35:05
Kakve materijaIe?
:35:07
NadaIi smo se da æete
nam to vi reæi.

:35:10
Ništa mi nije dao.
:35:12
GIas mu odaje zabrinutost.
:35:15
Zabrinutost za što?
:35:17
Zakon fizike. Da mi je
nešto dao, znao bih.

:35:21
Laže! -Vaše
stvari? Je Ii mogao

:35:25
nešto ubaciti
bez vašeg znanja?

:35:28
Nije mi ništa dao.
-To je parkerica.

:35:32
Ne, Mont BIanc.
:35:34
Što god to biIo,
ja to nemam.

:35:38
Možemo Ii pogIedati?
-Ne bez naIoga.

:35:42
Isuse! -Dobar je.
:35:44
BiIi ste u Ruby's?
:35:46
Kupiti rubIje.
To je još dozvoIjeno?

:35:48
Za suprugu?
:35:50
Ne, za sebe. VoIim se
preobIaèiti preko vikenda.

:35:54
ZaèudiIi biste se kako vas
jestive gaæice mogu uzbuditi.

:35:58
MisIiIi smo da je
za RacheI Banks.

:36:02
Laku noæ, gospodo.
:36:05
Laku noæ, gospodine.
:36:25
O èemu oni to?
Ovdje nema ništa.

:36:34
Evo me, dragi.
:36:38
Samo trenutak, srce.
:36:43
NACIONALNA SLUŽBA
SIGURNOSTI 09:22 h

:36:48
IIi æe je upotrijebiti,
iIi ne zna da je ima.

:36:51
IIi je nema.
:36:54
Znate što sam vidio?
:36:56
Ubojice su osIoboðeni jer
je svjedok bio aIkohoIièar.


prev.
next.