Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:36:02
Laku noæ, gospodo.
:36:05
Laku noæ, gospodine.
:36:25
O èemu oni to?
Ovdje nema ništa.

:36:34
Evo me, dragi.
:36:38
Samo trenutak, srce.
:36:43
NACIONALNA SLUŽBA
SIGURNOSTI 09:22 h

:36:48
IIi æe je upotrijebiti,
iIi ne zna da je ima.

:36:51
IIi je nema.
:36:54
Znate što sam vidio?
:36:56
Ubojice su osIoboðeni jer
je svjedok bio aIkohoIièar.

:37:01
A seksuaIni napasnici jer
je žrtva biIa prostitutka.

:37:05
UgIed; to mu je
sada najvrjednije.

:37:10
Dean æe upotrijebiti snimku,
a tada žeIim njegov ugIed.

:37:15
Neka Ijudi misIe da Iaže
prije nego progovori.

:37:17
MogIi bismo uzeti
ženu i dijete?

:37:20
PoIicija i FBI bi odmah
pokrenuIi istragu.

:37:23
PrisIuškujte mu teIefone.
Uðimo mu u život.

:37:26
SindikaIni sIuèaj je
sigurno povezan s mafijom.

:37:29
Oèito je osjetIjiv na RacheI
Banks. Provjerite ženu,

:37:32
kockarske dugove,
posuðivanje porniæa!

:37:36
Upotrijebite sva sredstva!
:37:39
Ta mrcina neæe biti zadnje
pogIavIje mog života.

:37:48
Reci mi nešto.
:37:50
Kako si saznao da je Pintero
bio sa sindikaIistima?

:37:53
Dobar sam.
:37:56
Unajmio sam istražiteIja.

prev.
next.