Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:39:00
Da, svakako.
SIomiIa bih joj noge.

:39:12
Niže, kao da su maIci.
:39:14
Ušuti, jebeni gnjavatoru!
:39:16
AI' smo osjetIjivi!
:39:19
Jones ima probIema
koje moramo riješiti.

:39:24
Hej, doIaze!
:39:32
Idemo!
:39:34
Dobar mikser.
:39:42
Oh, Bože!
:39:49
Porsche!
:39:53
Oh, k vragu!
:39:54
Pas je zeIen.
:39:57
Jones je obojio psa.
:40:00
Ovdje Robert Dean, Sutton
2811. ImaIi smo provaIu.

:40:03
Puno je toga uništeno.
Èini se da su biIi maIci.

:40:17
Idemo.
:40:18
Provjerit æemo ostatak kuæe.
:40:27
Barem su mi jedno ostaviIi.
:40:35
Kako znaš da nije Pintero?
:40:37
Ne znam.
Nekako je neozbiIjno.

:40:41
Nadam se da su biIi maIci.

prev.
next.