Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:38:09
Ušutkaj psa!
:38:11
Moja je mama imaIa takvog.
:38:14
Ugrizao me.
:38:15
Tko je istražiteIj?
:38:17
MoIim? MisIiš, ime?
:38:19
Daj, Bobby. Je Ii onaj što
ga RacheI pozna?

:38:25
Moramo Ii svaki put o tome?
:38:27
Samo pitam, u redu?
:38:29
RacheI Banks nije
više aktuaIna.

:38:46
Ti si jedina žena za mene.
:38:51
Ti i Janet Jackson.
:38:54
Iskreno, da me
Janet nazove...

:38:57
promijenio bih prezime
u Jackson.

:39:00
Da, svakako.
SIomiIa bih joj noge.

:39:12
Niže, kao da su maIci.
:39:14
Ušuti, jebeni gnjavatoru!
:39:16
AI' smo osjetIjivi!
:39:19
Jones ima probIema
koje moramo riješiti.

:39:24
Hej, doIaze!
:39:32
Idemo!
:39:34
Dobar mikser.
:39:42
Oh, Bože!
:39:49
Porsche!
:39:53
Oh, k vragu!
:39:54
Pas je zeIen.
:39:57
Jones je obojio psa.

prev.
next.