Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:46:01
Kako bih ti mogIa vjerovati?
:46:04
ŽeIim da odeš.
:46:06
CarIa, to je sve sranje.
:46:08
Ne mogu razmišIjati dok
si ovdje. ŽeIim da odeš.

:46:12
O èemu moraš razmišIjati?
:46:14
OdIazi, da mogu misIiti!
Zbog mene!

:46:18
Odi, Bobby.
:46:21
Idi!
:46:25
Hoæeš svježi sok?
-Da... HvaIa.

:46:36
TALMADGE HOTEL 17:38 h
:46:39
MoIim vas sobu.
:46:47
Kartica vam je odbijena.
:46:49
Nova je. Pokušajte ponovno.
:46:56
Možda još nije aktivirana.
:46:58
HvaIa. Pokušajte ovu.
:47:04
Nije prošIa.
:47:07
Pokušat æu ponovno.
-Ne, hvaIa.

:47:10
NestaIa mi je aktovka.
:47:13
BiIa je ovdje.
:47:15
Sigurno ste je donijeIi?
-Da, siguran sam.

:47:22
DobiIi ste RacheI. Ostavite
poruku nakon signaIa.

:47:25
Bobby je.
Moramo razgovarati

:47:28
u èetiri oka. Sutra u 11
na Trgu Mount Vernon.

:47:33
Vidimo se.
:47:35
To!
:47:47
Druga faza vježbe.
SeIby æe vam dati upute.

:47:51
Za praæenje æemo
upotrijebiti tri stanice

:47:55
i dvije kamere s
jednosmjernim mikrofonima.

:47:58
Pratt, broj tri.
:47:59
Jones, FiedIer i Krug
su vani


prev.
next.