Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:47:04
Nije prošIa.
:47:07
Pokušat æu ponovno.
-Ne, hvaIa.

:47:10
NestaIa mi je aktovka.
:47:13
BiIa je ovdje.
:47:15
Sigurno ste je donijeIi?
-Da, siguran sam.

:47:22
DobiIi ste RacheI. Ostavite
poruku nakon signaIa.

:47:25
Bobby je.
Moramo razgovarati

:47:28
u èetiri oka. Sutra u 11
na Trgu Mount Vernon.

:47:33
Vidimo se.
:47:35
To!
:47:47
Druga faza vježbe.
SeIby æe vam dati upute.

:47:51
Za praæenje æemo
upotrijebiti tri stanice

:47:55
i dvije kamere s
jednosmjernim mikrofonima.

:47:58
Pratt, broj tri.
:47:59
Jones, FiedIer i Krug
su vani

:48:02
i sIijede mete.
Ja izdajem nareðenja.

:48:05
Ja odIuèujem o predaji.
:48:08
Za novake,
:48:10
možemo ih èuti samo
ako nema nikakve prepreke.

:48:13
Jasno?! -Da, jasno.
:48:16
Sve znate?
:48:19
Jeste Ii vezisti?
:48:20
Ne, specijaIci.
:48:22
Vidi se po frizuri.
:48:25
IZNAJMLJIVANJE LIMUZINA
''PINTERO'' 10:06 h

:48:31
Htio bih vidjeti
g. Pintera nasamo

:48:34
da raspravimo o ovome
što mi se dogaða.

:48:38
G. Pintero rado bi
vam pomogao.

:48:43
AIi neæe.
:48:45
Zašto?
:48:46
Prvo, niste mu rekIi tko je
snimio kasetu. Drugo,

:48:50
potrošiIi smo tisuæe doIara
:48:53
na odvjetnièke Iupeže
kao što si ti

:48:56
...zbog odvjetnièkih
Iupeža kao što si ti.


prev.
next.