Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:48:02
i sIijede mete.
Ja izdajem nareðenja.

:48:05
Ja odIuèujem o predaji.
:48:08
Za novake,
:48:10
možemo ih èuti samo
ako nema nikakve prepreke.

:48:13
Jasno?! -Da, jasno.
:48:16
Sve znate?
:48:19
Jeste Ii vezisti?
:48:20
Ne, specijaIci.
:48:22
Vidi se po frizuri.
:48:25
IZNAJMLJIVANJE LIMUZINA
''PINTERO'' 10:06 h

:48:31
Htio bih vidjeti
g. Pintera nasamo

:48:34
da raspravimo o ovome
što mi se dogaða.

:48:38
G. Pintero rado bi
vam pomogao.

:48:43
AIi neæe.
:48:45
Zašto?
:48:46
Prvo, niste mu rekIi tko je
snimio kasetu. Drugo,

:48:50
potrošiIi smo tisuæe doIara
:48:53
na odvjetnièke Iupeže
kao što si ti

:48:56
...zbog odvjetnièkih
Iupeža kao što si ti.

:49:01
Zapravo, misIim da se
ta uvreda obièno

:49:05
upotrebIjava
za odvjetnike Židove.

:49:07
MisIim da je za nekog
sIiènog meni prava uvreda...

:49:11
...crnèuga.
:49:13
Svaki je put sve pametniji.
:49:15
TRG MOUNT VERNON
11:18 h

:49:21
Rekao si toèno u 11. -Znam.
:49:23
Božiæna gužva je užasna.
:49:26
Nije pametno da nas vide
zajedno ovako javno.

:49:32
Imamo Ii nešto skrivati?
:49:33
Je Ii audio 1 boIji od 2?
:49:35
Na žaIost ne.
:49:37
2 je boIji. -ZvaIi su me
iz porezne uprave.

:49:40
Dva, ne mièi se.
:49:42
Kažu da živim
iznad svojih primanja.

:49:45
KontroIiraju ti
porezne prijave?

:49:47
Zadnje èetiri godine.
:49:48
Bobby, što se dogaða?
:49:50
Ne brini se. Mi æemo te
zastupati. BespIatno.

:49:55
80%/%.
:49:56
Više ne radiš tamo.
:49:59
Privremeno.

prev.
next.