Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:49:01
Zapravo, misIim da se
ta uvreda obièno

:49:05
upotrebIjava
za odvjetnike Židove.

:49:07
MisIim da je za nekog
sIiènog meni prava uvreda...

:49:11
...crnèuga.
:49:13
Svaki je put sve pametniji.
:49:15
TRG MOUNT VERNON
11:18 h

:49:21
Rekao si toèno u 11. -Znam.
:49:23
Božiæna gužva je užasna.
:49:26
Nije pametno da nas vide
zajedno ovako javno.

:49:32
Imamo Ii nešto skrivati?
:49:33
Je Ii audio 1 boIji od 2?
:49:35
Na žaIost ne.
:49:37
2 je boIji. -ZvaIi su me
iz porezne uprave.

:49:40
Dva, ne mièi se.
:49:42
Kažu da živim
iznad svojih primanja.

:49:45
KontroIiraju ti
porezne prijave?

:49:47
Zadnje èetiri godine.
:49:48
Bobby, što se dogaða?
:49:50
Ne brini se. Mi æemo te
zastupati. BespIatno.

:49:55
80%/%.
:49:56
Više ne radiš tamo.
:49:59
Privremeno.
:50:00
Prebaci se na audio 3.
:50:02
Na 3. Puno boIje.
:50:04
Gotovi smo.
:50:05
Kreni, jedan.
:50:06
SrediIi su nas.
:50:09
RacheI,
:50:11
sredit æu ja to.
-Kako?

:50:13
Reci mi nešto o BriIIu.
:50:15
Rekao je BiII?
-Ne, BriII, sa ''R''.

:50:17
Ne mogu.
:50:18
Provjeri ime BriII
u njezinoj datoteci.

:50:21
Zar ne vidiš da je on
kIjuè èitave ove zbrke?

:50:25
Èim si mi daIa kasetu,
život mi se raspao.

:50:28
RekIa si da je IegaIno.
:50:31
2, ne mièi se.
:50:34
3 se dobro èuje.
:50:36
Ovaj je razgovor završen.
:50:40
Idemo!
:50:41
Što æeš uèiniti?
:50:43
2, potrudi se.
:50:44
ŽeIiš Ii natrag svoj život?
:50:46
Ja nemam život.
:50:49
VoIim oženjenog èovjeka.
:50:57
Imam ga na kIupi.
:50:59
RacheI,

prev.
next.