Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:03:02
G. Dean? Možemo Ii
razgovarati trenutak?

1:03:05
Odjeæa.
1:03:18
G. Dean?
1:03:19
Ako izaðete, sve æemo
se dogovoriti.

1:03:23
Dobio sam bjesniIo iIi
nešto takvo. Ne mogu.

1:03:39
Krenite!
1:03:51
To nam je zadnji Iokator.
1:03:52
G. Dean? Nemojte
kompIicirati stvari.

1:03:55
Nemojte upIitati goste.
1:03:59
DoIje, gospoðo. Sjednite!
1:04:05
Vrata!
1:04:07
Sve æe biti dobro.
1:04:12
Krug, baIkon!
1:04:14
Spustio se na 16. kat.
1:04:18
Provjerite
južnu stranu zgrade.

1:04:22
Potvrdno. Vidimo ga.
1:04:31
Skoèio je na 15. Idi na 15.!
1:04:36
Uzmi odjeæu!
1:04:39
SkIonite oružje.
1:04:50
Mièi se!
1:04:58
Dean, otvori vrata!
-ZagIavIjena su!


prev.
next.