Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:04:05
Vrata!
1:04:07
Sve æe biti dobro.
1:04:12
Krug, baIkon!
1:04:14
Spustio se na 16. kat.
1:04:18
Provjerite
južnu stranu zgrade.

1:04:22
Potvrdno. Vidimo ga.
1:04:31
Skoèio je na 15. Idi na 15.!
1:04:36
Uzmi odjeæu!
1:04:39
SkIonite oružje.
1:04:50
Mièi se!
1:04:58
Dean, otvori vrata!
-ZagIavIjena su!

1:05:30
Otvori vrata!
1:05:38
PoIicija!
1:05:39
Krenite stubama!
Evakuiramo hoteI.

1:05:47
DoIaze vatrogasci i Hitna.
1:05:50
Svi nas gIedaju. Povucite se!
1:05:54
Mi odIazimo.

prev.
next.