Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:09:24
Obièno ovo ne radim.
1:09:26
Vidite Ii ga? Javite se.
1:09:39
Sranje!
1:09:41
Sranje!
1:09:43
REYNOLDSOVA KUÆA
22:36 h

1:09:49
Zašto je to tako teško?
1:09:51
OsIobodio se Iokatora.
Netko mu je pomogao.

1:09:54
Možda pravi BriII.
1:09:56
Ima 23 BriIIa u Washingtonu.
Niti jedan ne odgovara.

1:09:58
Tražimo ga preko Centra.
1:10:00
Možda je namješteno.
-Netko iz SIužbe?

1:10:03
Ne znam.
1:10:06
Nešto smrdi, zar ne?
1:10:10
Znam što misIite.
1:10:12
Poveæajmo uIog.
ZakompIicirat æemo mu život.

1:10:16
Dobro, u redu.
1:10:24
Sve u redu?
-Da.

1:10:29
Trebao si postati zamjenikom
direktora prije dvije godine.

1:10:33
AIi sada hoæeš.
Èim izgIasaju ovaj zakon.

1:10:39
DEANOVA KUÆA
07:15 h

1:10:45
HvaIa, Marie.
1:10:56
Na koga Iaješ?

prev.
next.