Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:16:03
Ništa se ne vidi.
1:16:05
Trebam ga. Imaš ga ovdje?
-Da, imamo ga.

1:16:09
Dodaj mi ga!
1:16:32
Ovdje Leon Newman.
1:16:34
Vaše ime, gospoðo?
1:16:37
Narednica MiIIer. Živimo u
Beaumont Terrace br. 454.

1:16:40
Mamu zabrinjava kombi koji je
èitav dan parkiran u bIizini.

1:16:46
Ne žeIim nikome
stvoriti nepriIike,

1:16:48
aIi možda prodaju drogu.
Možete Ii posIati nekoga?

1:16:54
31 A provjerite
bijeIi kombi

1:16:57
u uI. Beaumont Terrace
454, možda prodaju drogu.

1:17:01
Oh, k vragu! To smo mi.
1:17:16
STAN RACHEL BANKS
11:24 h

1:17:40
RacheI?

prev.
next.