Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:15:02
Nitko ne smije znati
da sam ovdje.

1:15:05
Kako si, E? Nedostajao si mi.
1:15:08
I ti meni. Gdje si bio?
1:15:10
Zauzet sam jednim sIuèajem.
Izmorit æe me nasmrt.

1:15:15
Da Ii se rastajete?
1:15:17
GIedaj naprijed! Što prièaš?
Ne rastajemo se.

1:15:21
MaIo smo se posvaðaIi.
To se dogaða.

1:15:26
Tko je pobijedio?
1:15:28
Znaš da mora biti
kako ja kažem.

1:15:31
Mama je pobijediIa.
1:15:33
Moram te nešto pitati.
1:15:35
I svakako mi moraš
reæi istinu.

1:15:38
Što god kažeš,
neæu se naIjutiti.

1:15:41
U redu? Spreman?
1:15:43
Sjeæaš Ii se darova
koje sam donio...

1:15:46
Samo sam pogIedao. Ne bih
uzeo, aIi biIo je otvoreno.

1:15:50
Dobro. AIi ja ga trebam.
Kupit æu ti drugi, obeæavam.

1:15:56
Tata!
-Što je?

1:15:58
Pokvaren je.
-Nije on kriv, ne radi.

1:16:03
Ništa se ne vidi.
1:16:05
Trebam ga. Imaš ga ovdje?
-Da, imamo ga.

1:16:09
Dodaj mi ga!
1:16:32
Ovdje Leon Newman.
1:16:34
Vaše ime, gospoðo?
1:16:37
Narednica MiIIer. Živimo u
Beaumont Terrace br. 454.

1:16:40
Mamu zabrinjava kombi koji je
èitav dan parkiran u bIizini.

1:16:46
Ne žeIim nikome
stvoriti nepriIike,

1:16:48
aIi možda prodaju drogu.
Možete Ii posIati nekoga?

1:16:54
31 A provjerite
bijeIi kombi

1:16:57
u uI. Beaumont Terrace
454, možda prodaju drogu.


prev.
next.