Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:14:04
SIijedimo dadiIju.
1:14:08
Ne brije noge.
Na to se paIim.

1:14:13
Prate nas?
-Ne, g. Bobby.

1:14:17
Moramo ih uIoviti prije
nego stignu do škoIe.

1:14:26
Evo ih!
1:14:27
Reci im da uðu u auto.
1:14:31
Eric, DyIan, uðite u auto.
1:14:34
Možemo sami.
-UIazite.

1:14:36
AIi škoIa je bIizu.
1:14:38
Niste me èuIi? UIazite!
1:14:51
Što ima novo, deèki?
1:14:53
Ne, okrenite se!
GIedajte naprijed.

1:14:56
AIi, tata...
-Što sam rekao?

1:14:58
Izaberite toèku na sjedaIu
i gIedajte u nju.

1:15:02
Nitko ne smije znati
da sam ovdje.

1:15:05
Kako si, E? Nedostajao si mi.
1:15:08
I ti meni. Gdje si bio?
1:15:10
Zauzet sam jednim sIuèajem.
Izmorit æe me nasmrt.

1:15:15
Da Ii se rastajete?
1:15:17
GIedaj naprijed! Što prièaš?
Ne rastajemo se.

1:15:21
MaIo smo se posvaðaIi.
To se dogaða.

1:15:26
Tko je pobijedio?
1:15:28
Znaš da mora biti
kako ja kažem.

1:15:31
Mama je pobijediIa.
1:15:33
Moram te nešto pitati.
1:15:35
I svakako mi moraš
reæi istinu.

1:15:38
Što god kažeš,
neæu se naIjutiti.

1:15:41
U redu? Spreman?
1:15:43
Sjeæaš Ii se darova
koje sam donio...

1:15:46
Samo sam pogIedao. Ne bih
uzeo, aIi biIo je otvoreno.

1:15:50
Dobro. AIi ja ga trebam.
Kupit æu ti drugi, obeæavam.

1:15:56
Tata!
-Što je?

1:15:58
Pokvaren je.
-Nije on kriv, ne radi.


prev.
next.